Zaznacz stronę

Gabinet
diagnozy i terapii    logopedycznej

mgr Małgorzata Białosz
logopeda, tyflopedagog, filolog polski

O mnie

Jestem absolwentką dwóch kierunków studiów humanistycznych oraz studiów z zakresu tyflopedagogiki, które ukończyłam w Akademii Bydgoskiej.  Swoje umiejętności logopedyczne kształciłam w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Przez kilkanaście lat, jako nauczyciel w szkole podstawowej, zdobywałam doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą, które z kolei motywowało mnie do ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Ukończyłam kilkanaście kursów doskonalących i szkoleń, wzięłam udział               
w wielu konferencjach, warsztatach i prelekcjach. Nadal poszerzam swoją wiedzę specjalistyczną korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego.

 Bezcenne doświadczenie zdobyte w szkole jak również doświadczenie zebrane przy wychowaniu własnych dzieci oraz moja pasja, którą jest logopedia przekonały mnie do stworzenia przyjaznego dzieciom prywatnego gabinetu logopedycznego, którego mam przyjemność być właścicielem.

Wykształcenie i doświadczenie w pracy
z dziećmi  z zaburzeniami rozwoju, pozwalają mi skutecznie wybierać metody terapii dostosowane do potrzeb każdego Pacjenta. Wybrałam zawód logopedy, ponieważ właśnie
w nim realizuje swoje marzenia o pracy z dziećmi.

Moją misją jest szybka diagnoza i interwencja, aby pacjenci mogli

rozpocząć nowe lepsze życie.

Nie chcę żeby pacjenci do mnie wracali, chcę żeby mnie polecali.

.

Kompleksowa diagnoza i terapia wad wymowy tj.: seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, afazja i inne odchylenia od norm mowy artykulacyjnej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera
i inne zaburzenia).

Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze, w dobrze wyposażonym gabinecie.
Zajęcia wspierające naukę (w tym polonistyczne).
Terapia indywidualna grupowa.
Nowoczesne metody pracy.

Kontakt

Gabinet diagnozy i terapii logopedycznej
mgr Małgorzata Białosz
logopeda, tyflopedagog, filolog polski

Adres e-mail

logopeda.walcz@interia.com

Telefon

668 212 359

Adres

ul. Wojska Polskiego 2-6,
III piętro, pom. nr 302-1,
78-600 Wałcz

zachodnipomorskie